Cải cách hành chính: Những quy định về chứng thực chữ ký trong các hoạt động giao dịch dân sự

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đổi mới, tổ chức chính quyền tại thủ đô là một yêu cầu khách quan, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt là khi xây dựng văn bản pháp luật cần đảm bảo mục tiêu để phát triển kinh tế, nhưng vẫn phải bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá, nền tảng cốt lõi của Thủ đô.

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến sau một tháng triển khai đã lan tỏa rộng khắp 30 quận huyện của thành phố Hà Nội. Nhiều đơn vị đang đi đầu trong công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho nhân dân tham gia cuộc thi và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Với đặc thù địa hình đồi núi và diện tích tự nhiên rộng, huyện Ba Vì không có nhiều điều kiện thuận lợi như các quận nội thành khi triển khai cấp căn cước công dân gắn chip và định danh điện tử cho công dân. Bởi vậy các chiến sĩ công an tại đây vẫn nỗ lực ngày đêm, tới từng bản xa để thực hiện cấp, đổi căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho đồng bào vùng sâu vùng xa.

Bất động sản là một trong các lĩnh vực có thủ tục hành chính phức tạp trong quản lý nhà nước. Tránh làm phát sinh thủ tục hành chính là vấn đề thu hút sự quan tâm trong các hội nghị góp ý dự thảo Luật kinh doanh BĐS (sửa đổi) được tổ chức thời gian vừa qua.

Sau 15 năm sáp nhập địa giới hành chính về Hà Nội, bên cạnh sự đổi thay về công tác cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa là đổi thay về kinh tế, văn hóa, giáo dục và an ninh quốc phòng từ các cấp chính quyền cơ sở.