Hà Nội tập trung trí tuệ sửa đổi Luật Thủ đô

Sau khi Luật Thủ đô được ban hành, một số nội dung, cơ chế chính sách của Luật cũng như nghị đinh, nghị quyết của HĐND thành phố đã không phát huy được tác dụng. Quá trình thực hiện Luật cũng bộc lộ một số hạn chế do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có cả sự chưa phối hợp vào cuộc ban hành và tổ chức triển khai các bộ ngành ở TW. Trước tình hình đó, sửa đổi Luật Thủ đô là cần thiết. Vì vậy, thời gian qua, thành phố đã có nhiều hoạt động nhằm đánh giá kết quả, thi hành và nghiên cứu đề xuất chính sách lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi năm 2021.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thị trường bất động sản hiện đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và là 1 trong số những ngành kinh tế được xếp vào nhóm ngành có quy mô giá trị. Tuy nhiên, theo các chuyên gia để thị trường BĐS phát triển và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế, vấn đề cần quan tâm là sự quản lý của nhà nước đối với BĐS, thông tin minh bạch và khung pháp lý thuận lợi nhất.

Càng về những ngày cuối năm, tình hình trật tự ATGT lại có nhiều diễn biến phức tạp do lưu lượng người tham gia giao thông tăng đột biến. Bên cạnh đó, các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như nồng độ cồn,chạy quá tốc độ... có chiều hướng gia tăng. Nhằm đảm bảo trật tự ATGT cho người dân đi lại an toàn thuận tiện, nhiều biện pháp của cơ quan chức năng được triển khai quyết liệt.

Trong bối cảnh thị trường lao động khu vực và thế giới rộng mở việc hình thành một thế hệ lao động toàn cầu đủ kỹ năng, đủ kiến thức, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Trong xu thế đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã liên kết với các quốc gia đào tạo nghề trình độ quốc tế nhằm tạo ra một thế hệ lao động toàn cầu.

Hiện thực hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể trong giai đoạn mới mà Liên minh HTX Việt Nam đóng vai trò nòng cốt. Nghị quyết số 20 có rất nhiều điểm mới và đột phá, kế thừa quan điểm phù hợp với thực tiễn của Nghị quyết số 13 NQ/TW.

Với tinh thần nới lỏng nhưng không lơi lỏng, thành phố đã và đang tập trung cao độ, chỉ đạo chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống và thức ăn đường phố. Đồng thời nêu cao vai trò, sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ các quy định ATVSTP của các cơ sở.