Phát triển nông nghiệp nông thôn: Nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Với diện tích đất nông nghiệp chiếm 58% nên nông nghiệp vẫn là ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy, UBND TP. Hà Nội đã xây dựng kế hoạch số 227 ngày 11/10/2021 cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản thích ứng với biến đổi khí hậu, kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu.