Thu hồi dự án chậm tiến độ, khắc phục 'dự án treo'

(HanoiTV) - Ngày 13/7, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn gửi các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về khắc phục tình trạng "quy hoạch treo" và "dự án treo".

Phó Thủ tướng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục tình trạng "quy hoạch treo", "dự án treo".

Để triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế liên quan đến vấn đề "quy hoạch treo", "dự án treo" nêu trên, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường, phối hợp đồng bộ.

Cụ thể, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng: sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn theo Chương trình xây dựng luật của Quốc hội.

Đặc biệt là các quy định về lập, thẩm định quy hoạch xây dựng; tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân cư trong quá trình lấy ý kiến đồ án quy hoạch; thẩm định dự án đầu tư xây dựng, tăng cường thẩm tra về năng lực của chủ đầu tư về vốn, khả năng huy động vốn, về năng lực quản lý và nhân sự; quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý, cơ quan tư vấn đối với chất lượng quy hoạch; hoàn thiện thể chế về thanh tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 82/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng các cơ chế chính sách thu hút đầu tư (xã hội hóa) và đa dạng hóa hình thức đầu tư cho việc đầu tư các công trình xã hội như công viên cây xanh, y tế, giáo dục và các công trình giao thông; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong công tác quản lý thực hiện quy hoạch để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm như thu hồi các dự án chậm tiến độ theo quy định; xử lý các cán bộ gây ách tắc, làm thiệt hại đối với Nhà nước, nhà đầu tư, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành thực hiện rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi; rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng "dự án treo"; xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định.

Lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, trong đó có lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng đô thị; xây dựng chương trình đô thị, khu vực phát triển đô thị và kiểm soát chặt chẽ tốc độ, chất lượng phát triển đô thị; kịp thời xử lý các vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch và tăng cường việc giám sát của người dân, cơ quan dân cử, của đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, địa phương rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ, cũng như kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án nhằm phát huy hiệu quả, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến (lần 2) về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Liên quan đến vấn đề định giá đất, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận định, đây là vấn đề lớn, cần đảm bảo tính công khai, minh bạch, khoa học và cụ thể hóa trách nhiệm trong xác định giá đất.

Ngày 28/9, tại diễn đàn BĐS mùa thu lần thứ 1, những thông tin về dự báo thị trường BĐS từ nay đến cuối năm đã được nhiều người quan tâm. Trong bối cảnh thị trường BĐS bước đầu có tín hiệu khả quan, nhiều chuyên gia kỳ vọng thị trường có thể ổn định và phục hồi trở lại bắt đầu từ quý 2 năm 2024.

Sau khu tập thể Nghĩa Tân, TP Hà Nội tiếp tục dành hơn 800 triệu đồng từ ngân sách thành phố để lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trung Tự và phụ cận, tỷ lệ 1/500.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 4566/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng và cho thuê trên địa bàn phường Giang Biên (quận Long Biên, Hà Nội).

Việc Gia Lâm lên quận đã khiến cho giá đất tại đây nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Theo khảo sát, mức giá tại đây bắt đầu có sự thay đổi.