222 Đảng viên quận Hoàn Kiếm nhận Huy hiệu Đảng đợt 3/2

Chiều nay, Phó Bí thư thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã dự lễ trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên lão thành nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại đảng bộ quận Hoàn Kiếm.

Trong dịp này, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm vinh dự có 222 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Phó Bí thư thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận các đảng viên lão thành luôn tiêu biểu về phẩm chất và khí phách của người chiến sĩ cộng sản, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào cũng đều nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Tổ quốc giao phó. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cấp uỷ, chính quyền quận Hoàn Kiếm tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các Đảng viên; lắng nghe ý kiến đóng góp của các đảng viên, với mục tiêu xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngày 23/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp.

Ngày 23/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tại cuộc họp của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV.

Sáng 22/2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thường kỳ thứ 30.

Ngày 21/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã chủ trì Hội nghị với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng uỷ trực thuộc Trung ương về tình hình thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Sáng ngày 19/02, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo Công bố lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5. Buổi họp cũng đề cập đến vấn đề trình tự thủ tục cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ đang được xây dựng chi tiết để tránh phiền hà cho người dân.

Sáng 21/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc của Lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Công nghiệp Quốc phòng, An ninh và động viên công nghiệp.