Chương trình Thời sự 23h00 (ngày 17/03/2023)

Tiếng nói của tuổi trẻ - hành động của Đoàn; Phát triển hạ tầng công nghệ chuyển đổi số truyền hình; Đào tạo, bồi dưỡng nghiêp vụ báo chí theo yêu cầu; Đẩy mạnh kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp... là một số thông tin đáng chú ý trong chương trình Thời sự 23h00 hôm nay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

user image
user image
User
Ý KIẾN

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển; Số bệnh nhi tăng do thời tiết chuyển mùa; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe... là một số thông tin đáng chú ý trong chương trình Thời sự 23h00 hôm nay.

Trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí; Cần 9 triệu mũi vaccine Covid-19 trong năm 2023; Ngày hội tiếng Anh toàn cầu dành cho học sinh THPT... là một số thông tin đáng chú ý trong chương trình Thời sự 23h00 hôm nay.

Tiếng nói của tuổi trẻ - hành động của Đoàn; Phát triển hạ tầng công nghệ chuyển đổi số truyền hình; Đào tạo, bồi dưỡng nghiêp vụ báo chí theo yêu cầu; Đẩy mạnh kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp... là một số thông tin đáng chú ý trong chương trình Thời sự 23h00 hôm nay.

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong kiểm toán nhà nước; HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; Ra mắt mô hình ứng dụng công nghệ ở khu dân cư... là một số thông tin đáng chú ý trong chương trình Thời sự 23h00 hôm nay.

Khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41; Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam... là một số thông tin đáng chú ý trong chương trình Thời sự 23h00 hôm nay.