Hà Nội của chúng ta ngày 25/12/2022

Tại kỳ họp thứ mười, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc đặt tên 41 tuyến đường, phố mới và điều chỉnh độ dài 4 tuyến đường, phố Thủ đô.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

User
Ý KIẾN