Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thương mại điện tử xuyên biên giới

Hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới nhanh chóng trở thành nhân tố cốt lõi của nền kinh tế toàn cầu và là xu hướng tất yếu mà không một quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc. Điều này tạo nhiều cơ hội cho danh nghiệp trong việc tiết giảm chi phí, tối ưu nguồn lực để tiếp cận chuỗi cung ứng toàn cầu. Là một quốc gia có tốc độ phát triển của thương mại điện tử khá nhanh so với thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam cũng chỉ mới đang bắt đầu tiếp cận các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

user image
user image
User
Ý KIẾN

Bên cạnh những khu đô thị được đầu tư bài bản, đảm bảo tiện ích cho người dân, thì vẫn còn đó những dự án nhà ở bỏ hoang, dự án treo hay không đủ điều kiện triển khai và còn nhiều lý do khác nữa...ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân trong khu vực quy hoạch dự án và gây ô nhiễm môi trường, điều kiện cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng... Đồng thời ảnh hưởng tới quá trình phát triển đô thị Hà Nội, cũng như lãng phí nguồn tài nguyên đất đai.

Năm 2023, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 162.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,2%. Một trong những giải pháp trọng tâm chính là tăng cường kết nối cung cầu lao động.

Múa rối là một trong những loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc, với lịch sử tồn tại và phát triển lên tới hàng ngàn năm. Theo dân gian và cũng theo tài liệu nghiên cứu, ông tổ của nghề múa rối nước chính là thiền sư Từ Đạo Hạnh.

Với hơn 160.000 héc-ta mỗi năm, Hà Nội là một trong những địa phương có diện tích trồng lúa lớn ở Đồng bằng sông Hồng. Việc áp dụng những kỹ thuật canh tác tiên tiến có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và chống biến đổi khí hậu.

Năm 2022, Ban Nữ công công đoàn các cấp tiếp tục hoàn thành tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm. Những kết quả đạt được đã đóng góp vào thành công chung của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội.