Làm giàu nhờ con gà Mía

(HanoiTV) - Gà Mía vốn là dặc sản tiến vua của người dân Đường Lâm, Sơn Tây cũng là một nguồn gen quý của ngành chăn nuôi Hà Nội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN