Lạm phát tiếp tục được kiểm soát

Trên nền tảng cấu trúc cốt lõi là giữ ổn định kinh tế vĩ mô, Chính phủ đã có sự chuyển hướng chính sách quan trọng khi xác định tập trung ưu tiên hơn cho thúc đẩy tăng trưởng gắn với kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

user image
user image
User
Ý KIẾN

Theo thống kế, số tín phiếu được Ngân hàng Nhà nước phát hành từ ngày 21 - 29/9 sẽ đáo hạn từ ngày 19/10 – 27/10 tới. Tức là lượng tiền lớn đã được hút về cũng sẽ quay trở lại thị trường chỉ trong 2-3 tuần tới.

Theo một số nguồn tin, Trung Quốc hiện đang cân nhắc ban hành các quy định mới, khiến người dân nước này bị hạn chế hơn trong việc sử dụng kho ứng dụng App Store của Apple.

Trên cơ sở kết quả 9 tháng, dự báo bối cảnh, tình hình thế giới và trong nước thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cập nhật ba kịch bản tăng trưởng kinh tế, trong đó nhấn mạnh các kịch bản đặt ra đều rất khó khăn, thách thức.

Do kỳ điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu ngày 1/10 trùng vào Chủ nhật, nên việc điều chỉnh sẽ lùi sang ngày 2/10.

Báo cáo của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết, tỷ lệ thanh toán điện tử tại nước này đã đạt 86%, đứng đầu thế giới.