Năm 2024, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học theo ngành

Năm nay, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học theo ngành đào tạo, trong thời gian từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7/2024.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay thí sinh đăng ký xét tuyển theo ngành, chương trình đào tạo (không phải đăng ký theo tổ hợp xét tuyển như những năm trước) tại Cổng thông tin tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tại Cổng dịch vụ công quốc gia. Thí sinh bắt buộc phải đăng ký xét tuyển tất cả các nguyện vọng theo hình thức trực tuyến. Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7/2024.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào tất cả các cơ sở đào tạo theo ngành, chương trình và được sắp xếp thứ tự từ một đến hết (trong đó nguyện vọng một là nguyện vọng cao nhất); đồng thời, thí sinh phải cung cấp các dữ liệu (theo tiêu chí, điều kiện, quy trình đăng ký được quy định tại đề án tuyển sinh của các cơ sở đào tạo) tương ứng với ngành, chương trình mà thí sinh đã đăng ký xét tuyển để các cơ sở đào tạo sử dụng xét tuyển.

Năm 2024, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học theo ngành.

Tất cả các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh đăng ký vào các cơ sở đào tạo đều sẽ được xử lý trên Cổng thông tin tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký.

Sau khi đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển thành công, thí sinh lưu ý phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tại Cổng dịch vụ công quốc gia. Thời gian nộp lệ phí xét tuyển từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8/2024.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Theo Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, từ ngày 2/5 đến 17h00 ngày 10/5/2024, cổng đăng ký trực tuyến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 mở phục vụ cho thí sinh đăng ký dự thi chính thức.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT của các trường THPT công lập không chuyên và chuyên năm học 2024-2025. Chi tiết số lượng học sinh đăng ký vào từng trường có trong danh sách dưới đây.

Năm nay, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học theo ngành đào tạo, trong thời gian từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7/2024.

Thời gian đăng ký xét tuyển đại học năm nay từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7. Thí sinh được đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội năm 2024 gồm 70 thành viên.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh TP. Hà Nội năm học 2024-2025.