Đài Hà Nội

TP.Hà Nội22°/30°

Đài phát thanh & Truyền hình Hà Nội

ĐÀI PHÁT THANH
& TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

Đài Hà Nội
XU HƯỚNG
Tết Hà Nội
Chiến sự Israel - Hamas
Xung đột Nga - Ukraine

Đài Hà Nội

TP.Hà Nội

22°C / 30°C

Warm-up; Overview of reading comprehension questions; General strategies; 6 main types of questions - Strategies - Examples; Wrap-up; Homework... là những nội dung chính của buổi học hôm nay.

Hệ trục tọa độ trong không gian; Phương trình của mặt phẳng, đường thẳng và mặt cầu; Hình chiếu khoảng cách... là những nội dung chính của buổi hôm nay.

Ôn lại tác phẩm bút ký "Ai đã đặt tên cho dòng sông" và kịch "Hồn Trương Ba da hàng thịt"; Các dạng đề liên quan; Cách triển khai các dạng đề; Những điểm lưu ý.... là nội dung bài học hôm nay.

Overview of guided cloze questions; General strategles; Types of guided cloze questions- Strategies; Practice; Wrap - up; Homework là những nội dung chính trong buổi học hôm nay.

Sentence transformation; Sentence combination ...là những nội dung chính trong buổi học hôm nay.

Định nghĩa và bảng nguyên hàm của một số hàm số thường gặp; Tính chất, phương pháp đổi biển số, phương pháp tích phân từng phần; Ứng dụng tính diện tích, thể tích, bài toán thực tế... là nội dung của buổi học hôm nay.

Nhìn lại những truyện ngắn trong chương trình Ngữ văn 12; Các dạng đề liên quan; Cách triển khai đề bài nghị luận về một đoạn trích... là những nội dung trong buổi học hôm nay.

Relative Clauses; Participle Clauses; Adverbial Clauses; Conditionals; Reported Speech; Tag questions; Exam tips and Practice ...là nội dung chính của buổi học hôm nay.

Bài toán áp dụng công thức cơ bản; Hình nón tròn xoay, hình trụ tròn xoay được tạo thành khi quay vật thể; Bài toán tương giao; Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp; Bài toán tổng hợp... là những nội dung chính trong buổi học hôm nay.

Hệ thống hóa các tác phẩm thơ trong chương trình Ngữ văn 12; Kỹ năng xây dựng dàn ý trong bài văn nghị luận về một đoạn thơ; Thực hành rèn kĩ năng viết mở bài thân bài, kết bài... là những nội dung chính trong buổi học hôm nay.

Language function; Synonym; Antonym... là những nội dung chính trong buổi học hôm nay.

Tính chất của lũy thừa và logarit; Hàm số lũy thừa; Hàm số mũ và hàm số logarit; Phương trình mũ và phương trình logarit; Bất phương trình và bất phương trình logarit là những nội dung chính trong buổi học hôm nay.

Rèn luyện năng lực tổng hợp, khái quát, hệ thống hóa các kiến thức đã học về văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ XX. Bài học gồm hai phần: Kiến thức văn học sử trong chương trình Ngữ văn 12 và vận dụng kiến thức văn học sử vào viết bài nghị luận văn học.