Tập trung hoàn thiện thủ tục đấu giá

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp 14 HĐND thành phố, thay mặt Ban cán sự đảng UBND TP, Phó chủ tịch Hà Minh Hải đã tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu phát biểu tại 5 tổ thảo luận và trực tiếp 3 ý kiến trong sáng nay (06/12) tại Hội trường.

Trên cơ sở tổng hợp 40 lượt đại biểu phát biểu tại 5 tổ thảo luận và trực tiếp 3 ý kiến trong sáng nay tại Hội trường, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu HĐND Thành phố với các nhóm nội dung: về phát triển kinh tế, công tác quản lý đô thị, công tác quản lý tài nguyên môi trường, đất đai, khoáng sản; về lĩnh vực văn hóa – xã hội, quản lý và khơi thông các nguồn lực của nền kinh tế, cải cách hành chính và chuyển đổi số; điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô và đề án PCCC.

Thay mặt Ban cán sự đảng UBND TP, Phó chủ tịch Hà Minh Hải đã nhấn mạnh, các đại biểu đã phát biểu, thảo luận thẳng thắn, cởi mở, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với Thủ đô. Các đại biểu đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện của Thành phố trong triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết, Chương trình của Thành ủy và Nghị quyết của HĐND Thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, tài chính, ngân sách đã được xác định từ từ đầu năm 2023 và nội dung triển khai công tác trong năm qua.

Năm 2023, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, cùng với cả nước, thủ đô Hà Nội phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, UBND Thành phố đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, HĐND Thành phố, UBND Thành phố đã ban hành các Kế hoạch triển khai các Nghị quyết của Trung ương mang tính chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như các Nghị quyết của Bộ Chính trị với tinh thần cụ thể hoá, phân rã chi tiết các nội hàm, nội dung các Nghị quyết và Chương trình hành động của Thành ủy thành các nhiệm vụ cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô, các nhiệm vụ trọng tâm được khẩn trương triển khai thực hiện, đạt được kết quả tích cực.

Về tiếp thu, giải trình, Phó chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải đã đánh giá, phân tích thêm về nguyên nhân của khoản thu tiền sử dụng đất năm 2023 đạt thấp so kế hoạch. Một trong những nguyên nhân lớn ảnh hưởng đến kết quả này là do trong giai đoạn 3 năm 2021-2023, tình hình kinh tế thế giới và trong nước bị tác động, ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh và cuộc xung đột vũ trang Nga – Ukraine khiến thị trường bất động sản trầm lắng, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời công tác xác định giá đất gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về chính sách, thủ tục đấu giá đất còn phát sinh thủ tục hành chính (chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án trên 2ha phải dành quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội),... dẫn đến nguồn thu từ đấu giá đất (chiếm 60-80% tổng thu sử dụng đất) đạt thấp.

Trong thời gian tới, UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và các quận, huyện, thị xã tập trung vào các giải pháp: giao UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền về đấu giá quyền sử dụng đất; nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong đấu giá quyền sử dụng đất; tập trung hoàn thiện thủ tục đấu giá và khẩn trương tập trung hoàn thiện các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo phù hợp và thống nhất với các quy định tại Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; xây dựng quy trình tổ chức thực hiện thí điểm việc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến trên địa bàn Thành phố.

Về giải ngân vốn đầu tư công, trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp để phấn đấu đẩy mạnh hơn nữa kết quả giải ngân vốn đầu tư công, trong đó: huy động tối đa các nguồn lực, trọng tâm là đảm bảo nguồn lực ngân sách cho kế hoạch đầu tư công, đáp ứng nhu cầu bố trí kế hoạch vốn còn lại từ nay đến hết năm 2023; nhận thức, xác định công tác chuẩn bị đầu tư là nhiệm vụ quan trọng, thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thúc đẩy hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

Về cấp nước sạch, duy trì thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường, Thành phố đã giao 09 đơn vị đang cấp nước trên địa bàn thành phố triển khai cấp nước cho 127/139 xã theo hình thức xã hội hóa, hoàn thành vào năm 2025 và UBND huyện Ba Vì triển khai cấp nước cho những khu vực dân cư miền núi tại xã Ba Vì, Khánh Thượng và Minh Quang; 09/139 xã tại huyện Phúc Thọ, nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất phương án cấp nước; hoàn thành nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 08 dự án thoát nước và xử lý nước thải, đảm bảo vệ sinh môi trường; có thêm trạm xử lý nước thải tại Khu đô thị Gia Lâm công suất 38.000 m3/ngày đêm đi vào hoạt động, nâng tỷ lệ xử lý lên 30,9%.

Về việc nghiên cứu các nội dung, số liệu có liên quan các mốc thời kỳ và tầm nhìn quy hoạch nhằm đảm bảo thống nhất giữa Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội: đây là một trong những nội dung quan trọng đã được Thành phố quan tâm chỉ đạo, giao 02 Viện (Viện Quy hoạch xây dựng và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội) đơn vị tổ chức lập 02 quy hoạch cùng các cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị tư vấn, chuyên gia để rà soát đồng bộ về số liệu đầu vào, số liệu dự báo cho các thời kỳ quy hoạch theo các giai đoạn cụ thể đến năm 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050 ngay từ giai đoạn nghiên cứu lập 02 nhiệm vụ quy hoạch; đến nay, cùng với đó, 02 đồ án quy hoạch cũng đã được đồng bộ các số liệu tính toán, giải pháp quy hoạch cho từng thời kỳ quy hoạch, từ đó thống nhất các giải pháp thực hiện triển khai đồng bộ giữa các quy hoạch. Quá trình tiếp theo UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ khi trình qua các cấp thẩm định, phê duyệt quy hoạch.

Tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, UBND TP sẽ giao các ngành tiếp tục rà soát để cập nhật, bổ sung các nội dung kiến nghị, đề xuất trong Luật Thủ đô (sửa đổi), Quy hoạch Thủ đô và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô để đảm bảo công tác PCCC cho nhân dân Thủ đô.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định ghi danh thêm 26 di sản vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, trong đó, Hà Nội có số lượng nhiều nhất với 5 di sản.

Chiều ngày 26/2, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố do Phó trưởng Đoàn chuyên trách Phạm Thị Thanh Mai chủ trì đã thực hiện giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2023.

Sáng 26/2, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội về 'Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh' giai đoạn 2021-2025 đã làm việc với huyện Chương Mỹ về việc thực hiện Chương trình trên địa bàn.

Sáng 26/2, lễ giao, nhận quân năm 2024 đồng loạt diễn ra tại 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội. Gần 4.500 tân binh của Thủ đô phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ.

Sáng 26/2, huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024. Uỷ viên trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến dự, động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Ngày 26/2, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 460 tán thành và ủng hộ về chủ trương việc nghiên cứu thiết kế công trình Tháp tài chính cao 108 tầng thành tổ hợp công trình mang tầm cỡ quốc tế. Được dự kiến là một trong những công trình trọng điểm của Thành phố với mức đầu tư khổng lồ, tòa tháp tài chính 108 tầng này có gì đặc biệt?