Bế mạc Hội nghị Trung ương 9

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành TW Đảng khoá XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trung ương đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Ban chấp hành TW đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị. Tổng Bí thư nhấn mạnh Hội nghị đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trung ương khẳng định dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thời kỳ phát triển mới. Trong quá trình chuẩn bị các văn kiện, phải căn cứ vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, các Nghị quyết của TW, tổng kết 40 năm đổi mới… và thực tiễn đất nước để đánh giá khách quan, khoa học, toàn diện các vấn đề, nhất là các vấn đề mới phát sinh; phân tích sâu sắc các nguyên nhân, dự báo có khoa học, để từ đó xác định đúng đắn các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị.

Tổng Bí thư lưu ý dự thảo các Văn kiện cần đi sâu phân tích, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2021 - 2025, khẳng định kết quả thành tựu đạt được, chỉ rõ những hạn chế yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; chú trọng làm rõ những vấn đề lớn, liên quan đến phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị.

Tổng Bí thư nhận định Hội nghị Trung ương 9 đã thảo luận dân chủ, cho ý kiến chỉ đạo đối với việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Trung ương yêu cầu công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ phải thực hiện theo đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; rà soát thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thực sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng, đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành TW Đảng khoá XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Tại Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành TW đã xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác cán bộ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng là phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay.

Chủ tịch nước khẳng định trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngành Kiểm sát đã chủ động, quyết liệt vào cuộc cùng các cơ quan chức năng, tạo ra những chuyển biến tích cực.

Ngày 13/6, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6. Đây là phiên họp chuyên đề pháp luật thứ 5 của năm 2024, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Sáng nay, 13/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị của Thành uỷ Hà Nội thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khoá XIII và quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương.

Chiều 12/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt để đánh giá về tình hình và kết quả công việc tháng 4, 5/2024 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chiều 12/6, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Đại sứ Peru tại Việt Nam Patricia Yolanda Rasez Portocarrero nhân dịp bà nhận nhiệm kỳ công tác mới.