Bộ Xây dựng tập trung phát triển nhà ở xã hội

Trước nhu cầu nhà ở ngày càng cao, năm 2024 Bộ Xây dựng quyết tâm triển khai thống nhất, đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu Đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp cùng các bộ, ngành và địa phương tiếp tục bám sát các nhiệm vụ đề án, rà soát, phê duyệt quy hoạch, bố trí quỹ đất, cải cách thủ tục hành chính… cho các dự án nhà ở xã hội. Tăng cường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, kịp thời bảo đảm điều kiện để giải ngân gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng sẽ tập trung nghiên cứu và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về nhà ở, trong đó có nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội để cụ thể hóa các quy định của Luật Nhà ở năm 2023. Qua đó tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp. Bộ cũng sẽ làm việc với một số địa phương trọng điểm để kiểm tra, rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội; hướng dẫn, giải đáp, tháo gỡ vướng mắc về chính sách pháp luật.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lợi nhuận của các doanh nghiệp BĐS giảm tới 60% so với cùng kỳ do các doanh nghiệp lớn hầu như không bán được hàng và bàn giao được các sản phẩm BĐS trong quý I.

Khu công nghiệp Phụng Hiệp ở huyện Thường Tín đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô gần 3.000 tỷ đồng.

Để Thủ đô Hà Nội mở rộng không gian phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, việc xây dựng những cây cầu kết nối hai bên bờ sông Hồng có vai trò quan trọng và được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai.

Trong báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 43, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho biết chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chỉ đạt 56% kế hoạch, phải chuyển nguồn để thực hiện chính sách khác.

Bộ Xây dựng vừa đề xuất Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng mới cho nhà ở xã hội bên cạnh gói 120.000 tỷ đang triển khai.

Các chuyên gia lĩnh vực tài chính bất động sản phân tích Việt Nam đã và đang hút lượng lớn nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khi 4 tháng qua, hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 607 triệu USD.