Bức thư tình đầu tiên

Sáng tác: Đỗ Bảo Biểu diễn: Huy Quyết - Nguyễn Ngọc Anh

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sáng tác: Võ Thiện Thanh Biểu diễn: Vân Anh

Sáng tác: Tuấn Khanh Biểu diễn: Nhóm Thăng Long

Sáng tác: Văn Phong Biểu diễn: Vân Anh

Sáng tác: Trần Thiện Thanh Biểu diễn: Ngọc Hà

Sáng tác: Trần Lê Quỳnh Biểu diễn: NSND Đức Long

Sáng tác: Quốc Dũng, Đàm Vĩnh Hưng Biểu diễn: Đàm Vĩnh Hưng & Vũ đoàn Bước nhảy