Chỉ tiêu dân số không áp dụng với người sở hữu chung cư

Sau khi Quyết định số 34 quy định về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư được ban hành, đã phát sinh một số cách hiểu sai về chủ trương của thành phố.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc là đơn vị tham mưu cho UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 34, quy định về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác trên địa bàn.

Đây là một văn bản pháp luật để các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp thực hiện.

Quyết định số 34 không áp dụng với người sở hữu chung cư.

Sau khi Quyết định số 34 được ban hành đã phát sinh một số cách hiểu sai về chủ trương của thành phố. Không ít người đang sở hữu căn hộ chung cư băn khoăn sẽ bị hạn chế số người được ở. Tuy nhiên, quyết định này không áp dụng đối với người sở hữu căn hộ chung cư.

Các chuyên gia về lĩnh vực bất động sản đánh giá cao nội dung quy định phương pháp xác định dân số đối với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp, hướng tới mật độ dân số thưa. Quy định này được coi như là một định hướng thực hiện quy hoạch theo xu thế thời đại, đời sống nâng lên thì cần diện tích nhà ở rộng hơn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ba luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản là Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản khi có hiệu lực từ ngày 1/8 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn có khơi thông thị trường bất động sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đang đề nghị các đơn vị tham gia tư vấn, xác định giá đất của 78 trường hợp.

Luật Đất đai 2024 với những quy định cụ thể, chặt chẽ trong công tác xử lý, thu hồi dự án chậm tiến độ được kỳ vọng sẽ xoá bỏ được tình trạng những dự án treo hàng chục năm.

Ở loại hình bất động sản nghỉ dưỡng lại vẫn tiếp tục ghi nhận đà sụt giảm.

Nguồn cung bất động sản đang có những dấu hiệu chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Trong đó đáng chú ý là phân khúc mặt bằng cho thuê bán lẻ.

Đoàn giám sát của Quốc hội đã làm việc với UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023.