Chương trình Thời sự 9h00 | 04/06/02024

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ TN&MT, Gia tăng số lượng người tham gia BHXH tự nguyện, 700 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10, Hơn một nửa cơ sở hạ tầng ở Gaza bị phá hủy... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN