Đầu tư cho văn hóa cần có trọng tâm, trọng điểm

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035 được thiết kế gồm 10 nội dung chính, trong đó xây dựng con người Việt Nam với cốt lõi là hệ giá trị chuẩn mực đạo đức và phát triển công nghiệp văn hóa là những điểm mới được nhấn mạnh hàng đầu.

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035 được thiết kế gồm 10 nội dung chính, trong đó xây dựng con người Việt Nam với cốt lõi là hệ giá trị chuẩn mực đạo đức và phát triển công nghiệp văn hóa là những điểm mới được nhấn mạnh hàng đầu.

Các đại điểu Quốc hội cho rằng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 được đưa ra đúng thời điểm, nhận được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, nên cần có trọng tâm, trọng điểm.

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 có 7 mục tiêu tổng quát, đó là tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong phát triển văn hóa và xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, bản sắc, bản lĩnh, hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam.

Với nhiều mục tiêu như vậy, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, cào bằng.

Xây dựng con người Việt Nam với cốt lõi là hệ giá trị chuẩn mực đạo đức và phát triển công nghiệp văn hóa là những điểm mới được nhấn mạnh hàng đầu

Theo tờ trình của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trình Quốc hội, chương trình được thực hiện trong 10 năm (từ 2025 đến 2035). Tổng các nguồn lực huy động để thực hiện dự kiến trên 256.000 tỷ đồng.

Các đại biểu cho rằng, với nguồn kinh phí lớn và thời gian dài như vậy thì cần phải có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với mỗi giai đoạn thực hiện.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024 đã khai mạc tại Thái Nguyên vào tối 11/6, với sự tham gia của 19 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, quy tụ hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên.

Vở diễn "Như hạt mưa sa" của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã giành nhiều giải thưởng tại Liên hoan sân khấu các trường nghệ thuật của châu Á (ATEC) vừa diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Nhiều chương trình nghệ thuật múa rối đặc sắc sẽ được Nhà hát Múa rối Thăng Long dàn dựng nhằm phục vụ khán giả nhỏ tuổi trong dịp hè 2024.

Hà Nội vừa được công nhận ba danh hiệu “Nghề truyền thống Hà Nội” đối với các nghề sản xuất sản phẩm từ cốm ở phố Hàng Than, đúc đồng Ngũ Xã, nghề làm diều sáo làng Bá Dương Nội.

Sáng 12/6, tại phố sách Hà Nội, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tổ chức khai mạc và trao giải liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ XI năm 2024 với chủ đề “Hà Nội miền di sản”.

Hầu đồng đã được xây dựng lịch trình cố định phục vụ khách du lịch tại Bảo tàng Phụ nữ Hà Nội từ ngày 14/6.