Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Chương trình hành động của Thành phố Hà Nội thực hiện nghị quyết về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước sẽ góp phần tạo lập môi trường mới để thu hút, khuyến khích sự sáng tạo của đội ngũ trí thức đang làm việc trên địa bàn Thủ đô.

Chiều 9/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Nghị quyết số 23 ngày 16-11-2023 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Chỉ thị số 30 ngày 19-2-2024 của Thành ủy Hà Nội “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” toàn thành phố.

Chủ trì tại điểm cầu trụ sở Thành ủy có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, thường trực HĐND, UBND thành phố.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội kết nối đến 618 điểm cầu quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các đoàn thể chính trị - xã hội, sở, ban, ngành thành phố; các xã, phường, thị trấn.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với hơn 29 nghìn người tham gia. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong hoan nghênh các đơn vị tổ chức hội nghị trực tuyến để nâng cao hiệu quả việc học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Trung ương và Thành phố. Đối với Chỉ thị số 30, Phó Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh, việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là quá trình lâu dài, đòi hỏi phải kiên trì, bền bỉ tiến hành thường xuyên.

Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ những nội dung quán triệt tại hội nghị.

Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ những nội dung quán triệt tại hội nghị này nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động, kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án cụ thể, phân công, phân nhiệm với lộ trình rõ ràng, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, để nghị quyết của Đảng thấm đến từng người dân, đi vào thực tiễn cuộc sống.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sáng 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Tổng Thư ký Quốc hội cho biết thêm, trong chương trình kỳ họp lần này chưa có nội dung phê chuẩn, miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an.

Trải qua 16 năm (1959-1975) liên tục mở đường, vận chuyển, chiến đấu bảo vệ tuyến chi viện chiến lược, phối hợp chiến đấu với lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn 22 tỉnh của ba nước Đông Dương, Bộ đội Trường Sơn đã không ngừng lớn mạnh về tổ chức, biên chế, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, bảo đảm là nhân tố quyết định góp phần tạo nên thắng lợi các chiến dịch, đi đến giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu: Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV.

Tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu: Đồng chí Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 144 quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. Quy định 144 của Bộ Chính trị quy định 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sáng 18/5, Tổng Bí thư cho biết phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội sẽ được Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội để xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20/5/2024.