Giá đất Đông Anh trước thông tin lên quận

HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Đề án thành lập quận Đông Anh với 24 phường. Thông tin này đã khiến bất động sản tại khu vực này tăng cao. Điều này kéo theo nguy cơ tạo ra những cơn sốt giá ảo, gây ảnh hưởng đến thị trường bất động sản.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tại Luật Đất đai năm 2024 sẽ bỏ khung giá đất và quy định: bảng giá đất được xây dựng hằng năm. Và bảng giá đất lần đầu sẽ được công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026, được điều chỉnh từ ngày 1/1 của năm tiếp theo.

Mặc dù nhiều khu đô thị, cụm công nghiệp ở huyện Quốc Oai, Hà Nội, đã đi vào hoạt động, nhưng việc thực hiện chính sách giao đất dịch vụ cho người dân sau thu hồi đất phục vụ dự án vẫn gặp khó khăn.

Để đảm bảo sự minh bạch trong khai thác sử dụng đất - số liệu báo cáo mới nhất của Bộ TN-MT cho thấy: hiện 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Sau khi có ý kiến của các cơ quan trung ương, tỉnh Khánh Hòa đã xoá “đất ở không hình thành đơn vị ở” vì sai luật đất đai tại 15 dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 phải hoàn trả việc đào hồ trái phép trên đất cây xanh tại khu B3.1 hạn chót là ngày 15/6/2024 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Từ ngày 1/8, Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực. Một trong những điểm mới của luật này sẽ ngăn chặn hiệu quả tình trạng ôm đất dự án để đấy gây lãng phí đất đai.