Gia Lâm thông qua phương án sáp nhập đơn vị hành chính

Sáng nay (10/4), HĐND huyện Gia Lâm đã tổ chức kỳ họp thứ 15, kì họp chuyên đề, thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Gia Lâm và việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (đợt 1); cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Trước đó, ngày 31/3, huyện Gia Lâm đã hoàn thành tổ chức lấy ý kiến cử tri tại các xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện. Kết quả, số cử tri đồng ý đạt 99,06%. Đồng thời kết quả các kỳ họp HĐND của 16 xã, thị trấn đã thống nhất 100% về việc tán thành chủ trương thành lập mới 06 đơn vị hành chính trên cơ sở nhập 12 xã và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính tại 04 xã, thị trấn.

Tại kì họp, các đại biểu HĐND huyện Gia Lâm đã thống nhất biểu quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đồng ý hợp nhất và đồng ý tên gọi sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính mới. Sau kì họp này, huyện sẽ phối hợp các sở, ngành của Thành phố hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện theo Nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo đạt kết quả, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch của Thành phố.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Với 475/475 đại biểu bỏ phiếu thông qua, đạt tỷ lệ 100% tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội. Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã tuyên thệ nhậm chức và phát biểu trước Quốc hội.

Sáng 20/5, tại phiên họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, cử tri và nhân dân vui mừng, đánh giá rất cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Chiều nay (20/5), Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội. Sau khi nghị quyết được thông qua, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng nay (20/5), Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Trước giờ khai mạc kỳ họp, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng nay (20/5), Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc trọng thể theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội từ 20/5 đến sáng 22/5.