Giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri

Sáng nay (15/5), tiếp tục chương trình phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XV; cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4/2024.

Theo dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XV, nhiều cử tri kiến nghị với Chính phủ, địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm sớm giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, sinh kế, an sinh xã hội cho người dân và tháo gỡ khó khăn để hạn chế doanh nghiệp rời khỏi thị trường, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, chính sách tiền lương mới.

Về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Sáu, đến nay, đã có trên 2.200 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời cử tri, đạt 99,5%.

Tại phiên họp, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội tiếp tục tăng cường hơn nữa chất lượng hoạt động giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; các Đoàn đại biểu Quốc hội nâng cao chất lượng tổng hợp, phân loại, xử lý khiếu nại tố cáo; bảo đảm tiến độ, thời gian gửi báo cáo tổng hợp khiếu nại tố cáo sau khi đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri theo quy định.

Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành giải quyết những hạn chế như đã nêu trong báo cáo; rà soát giải quyết dứt điểm các kiến nghị đang trong quá trình giải quyết, bảo đảm giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngày 12/6, tiếp tục phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và cho ý kiến về báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật BHXH (sửa đổi).

Ngày 12/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến với dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Sáng 12/6, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam đã tổ chức phiên họp thứ ba.

Hôm nay (12/6), theo chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số dự thảo luật và cơ chế đặc thù phát triển Nghệ An, Đà Nẵng.

Chiều 11/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Sau khi cho ý kiến về Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.