Gương sáng thanh niên xuất ngũ làm kinh tế giỏi | Truyền hình Quốc phòng Thủ đô | 16/06/2024

Bao Phương Vinh giành ngôi Á quân World Cup Ankara 2024; Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân; Nguyễn Chung Tấn - gương sáng thanh niên xuất ngũ làm kinh tế giỏi... là những nội dung chính của chương trình.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh kiểm tra đột xuất công tác sinh hoạt đối với cán bộ dự bị động viên; Huấn luyện dự bị động viên sát thực tế; Sẵn sàng cho Hội thi công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe - máy quân sự toàn quân... là những nội dung chính của chương trình.

Bao Phương Vinh giành ngôi Á quân World Cup Ankara 2024; Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân; Nguyễn Chung Tấn - gương sáng thanh niên xuất ngũ làm kinh tế giỏi... là những nội dung chính của chương trình.

Chiến sĩ mới của Trung đoàn 692 tuyên thệ; LLVT quận Đống Đa: Điểm sáng trong phong trào thi đua quyết thắng; 'Sao vuông Thủ đô' vững vàng trong từng phát bắn... là những nội dung chính của chương trình.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổng kết công tác tài chính năm 2023; Thi đua Quyết thắng ở Tiểu đoàn Trinh sát 20; Quận Hoàng Mai sẵn sàng cho nhiệm vụ phòng chống lụt bão... là những nội dung chính của chương trình.

Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thăm và làm việc tại Kho K90, Cục Kỹ thuật; Quận Long Biên quan tâm xây dựng lực lượng dân quân thường trực vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... là những nội dung chính của chương trình.

Đại hội Thi đua Quyết thắng - Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô giai đoạn 2019-2024; LLVT xã Hồng Hà - Lá cờ đầu trong công tác quân sự quốc phòng của huyện Đan Phượng; Sẵn sàng cho kiểm tra kho xăng dầu chiến thuật toàn quân năm 2024... là những nội dung chính của chương trình.