Miễn phí cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID | Cải cách hành chính | 12/06/2024

Nếu trước đây, công dân thủ đô có nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải bỏ ra 200.000/ đồng/lần cho hai phiếu lý lịch tư pháp thì giờ đây, công dân đã được hoàn toàn miễn phí cấp phiếu khi thực hiện thủ tục trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VneID.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ cải cách hành chính, dịch vụ công, trong thời gian qua, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Vì đã và đang chỉ đạo các xã triển khai thực hiện nhiều mô hình, cách làm hay, tạo hiệu quả tích cực, mang lại sự hài lòng cho người dân.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo là xu hướng tất yếu hiện nay. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và quản lý, góp phần giảm bớt các chi phí, thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục.

Nếu trước đây, công dân thủ đô có nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải bỏ ra 200.000/ đồng/lần cho hai phiếu lý lịch tư pháp thì giờ đây, công dân đã được hoàn toàn miễn phí cấp phiếu khi thực hiện thủ tục trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VneID.

Để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW từ ngày 01/07/2024, nhà nước đã bố trí quỹ ngân sách hơn 562 nghìn tỷ đồng.

VNeID là một ứng dụng trên thiết bị di động, do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an phát triển nhằm mục đích thay thế cho giấy tờ truyền thống và cung cấp các tiện ích phục vụ cho công dân số, chính phủ số và xã hội số. Tài khoản định danh điện tử có quy định từng mức độ khác nhau. Đáng chú ý là ở mức độ 2, người dân đã và đang được hưởng nhiều tiện ích trong thực hiện dịch vụ công.

Cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính là hai trong 8 lĩnh vực quan trọng nằm trong chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước của Thành phố Hà Nội.