Những mô hình nông nghiệp điển hình | Nông nghiệp nông thôn | 13/06/2024

“Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là phong trào trọng tâm, nòng cốt của tổ chức Hội Nông dân thành phố Hà Nội, tạo nên những mô hình nông nghiệp điển hình.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Để nâng cao giá trị sản phẩm, ngành Nông nghiệp Hà Nội đang hỗ trợ chuyển đổi các mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng VietGAP. Mô hình nuôi trồng này cho năng suất cao hơn so với phương pháp nuôi truyền thống, giảm được nhiều rủi ro từ dịch bệnh và cung cấp nguồn thực phẩm an toàn.

Mỗi tấc đất là một tấc vàng và để không bỏ phí tư liệu sản xuất, nhiều địa phương đã có có chủ trương gom đất, cho thuê đất, thực hiện chuyển đổi, đưa các giống cây trồng vật nuôi mới vào sản xuất. Cùng với đó là những chính sách hỗ trợ, nhằm thu hút người dân tham gia sản xuất, vừa không bỏ ruộng hoang, vừa tạo ra giá trị kinh tế lớn.

“Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là phong trào trọng tâm, nòng cốt của tổ chức Hội Nông dân thành phố Hà Nội, tạo nên những mô hình nông nghiệp điển hình.

Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã ký kết mở rộng, triển khai thực hiện Chương trình phối hợp với Hội Nông dân 33 tỉnh, thành phố. Trong đó, phối hợp chặt chẽ, kết nối phát triển các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân; hỗ trợ nông dân ứng dụng chuyển đổi số và liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp.

Ứng Hoà và Mỹ Đức là hai huyện có tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch còn thấp. Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam đang khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công lắp đặt với mục tiêu đến năm 2025, 100% số hộ dân được sử dụng nước sạch.

Thúc đẩy việc xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh có ý nghĩa rất lớn, không những kiểm soát dịch bệnh mà còn tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Đây chính là “chìa khóa” để phát triển bền vững ngành chăn nuôi.