Ôn thi môn Toán: Hàm số (phần 2)

Các vấn đề về đồ thị hàm số: Tiệm cận; Nhận dạng đồ thị; Sự tương giao của các đồ thị, là những nội dung ôn tập chính trong buổi học hôm nay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bài toán áp dụng công thức cơ bản; Hình nón tròn xoay, hình trụ tròn xoay được tạo thành khi quay vật thể; Bài toán tương giao; Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp; Bài toán tổng hợp... là những nội dung chính trong buổi học hôm nay.

Tính chất của lũy thừa và logarit; Hàm số lũy thừa; Hàm số mũ và hàm số logarit; Phương trình mũ và phương trình logarit; Bất phương trình và bất phương trình logarit là những nội dung chính trong buổi học hôm nay.

Các vấn đề về Hình học không gian: Góc; Khoảng cách; Khối đa diện; Thể tích khối đa diện là những nội dung chính trong buổi học hôm nay.

Các vấn đề về đồ thị hàm số: Tiệm cận; Nhận dạng đồ thị; Sự tương giao của các đồ thị, là những nội dung ôn tập chính trong buổi học hôm nay.

Tính đơn điệu; Cực trị; Giá trị lớn nhất, Giá trị nhỏ nhất của Hàm số là những nội dung ôn tập chính trong buổi học hôm nay.