Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về văn hóa

Chiều 21/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng;  Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng dự buổi lễ.

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn cuốn sách.

Toàn cảnh buổi lễ ra mắt sách.

Là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, đồng thời là một nhà văn hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặc biệt quan tâm, dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Với hơn 900 trang, cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc bao gồm 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó bài viết sớm nhất vào năm 1968.

Với hơn 900 trang, cuốn sách gồm 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nội dung các bài phát biểu, bài viết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam với các yếu tố truyền thống và hiện đại, bản sắc và hội nhập, tạo nguồn lực nội sinh và huy động sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Với ba phần, Văn hóa là hồn cốt của dân tộc; Phát triển toàn diện, đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững; Từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc sống, cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói riêng, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung.

Cuốn sách đã nâng tầm lý luận về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cuốn sách đã nâng tầm lý luận về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; là cuốn cẩm nang quý báu giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên nắm vững và triển khai có hiệu quả công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngày 22/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND, về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đài Hà Nội trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương với tiêu đề: “Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng”.

Chính phủ Lào thông báo sẽ tổ chức quốc tang ngày 25-26/7 để tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, treo cờ rủ và dừng hoạt động vui chơi ở mọi hình thức.

Lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, nhiều lần nhắc nhở đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển.

Xây dựng Quân đội "tinh, gọn, mạnh" là chủ trương lớn, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, Nhà nước và của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ yêu cầu đó, Bộ Quốc phòng đã Quyết định điều chỉnh lực lượng, trang bị vũ khí, khí tài mới, cơ bản hoàn thành mục tiêu đến 2025 xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”.

Bàng hoàng, hụt hẫng, tiếc thương,… là cảm xúc chung của những người con đất Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần ngày 19/7/2024.