Thanh niên livestream hỗ trợ bán hàng trên nền tảng số | Cải cách hành chính | 03/04/2024

Với sự góp mặt của 50 Kols - người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội và các tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố, Chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2024” do Thành đoàn Hà Nội tổ chức đã giúp các doanh nghiệp chuyển đổi từ hình thức bán hàng truyền thống sang bán hàng trực tuyến trên các nền tảng số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn Thủ đô.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quán triệt kỷ luật, kỷ cương hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức khi làm việc tại bộ phận một cửa, xây dựng nhiều mô hình chuyển đổi số phục vụ nhân dân là hai trong số nhiều giải pháp mà huyện Phúc Thọ đang triển khai nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân.

Thời gian qua, thị xã Sơn Tây đã tích cực sáng tạo, áp dụng nhiều sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả cao trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước hình thành đội ngũ “công chức điện tử” và “công dân số”, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Hà Nội là một trong các địa phương đi đầu cả nước trong triển khai thí điểm mô hình “Công dân học tập”. Để từng bước hiên thực hóa mục tiêu của mô hình trên , Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 290 về thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập” giai đoạn 2021-2030. Nhiều địa phương cơ sở đã nhanh chóng nắm bắt tinh thần và bắt tay triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch và bước đầu đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Nghị định số 90/2023 của Chính phủ quy định về mức thu phí sử dụng đường bộ mới chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/2/2024, trong đó mức cao nhất là 1,43 triệu đồng/ tháng.

Năm 2023, nền cải cách hành chính thủ đô đạt được nhiều kết quả vượt bậc trong các lĩnh vực: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó, đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ, công chức Nhà nước bằng việc xác định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan các cấp và của từng cán bộ, công chức đã góp phần tăng cường năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức; kỹ năng nghiệp vụ hành chính, cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

Một trường học không có bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em, không có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo; những chuyên đề giáo dục pháp luật tưởng như rất khô khan, khó hiểu được chuyển tải như một câu chuyện, một trò chơi… Đó là sự đổi thay trong phương pháp dạy và học để hướng tới mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc, góp phần vào công cuộc đổi mới, cải cách giáo dục toàn diện.