Thường Tín tập trung về đích huyện nông thôn mới nâng cao | Nông nghiệp nông thôn | 04/04/2024

Đặt mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, do đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyệnThường Tín đã tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí. Tính đến cuối đợt chấm điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu năm 2023 của thành phố Hà Nội, Thường Tín đã có 10 xã nâng cao và ba xã kiểu mẫu. Mục tiêu về đích huyện nông thôn mới nâng cao đang ở rất gần.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Từ những lợi thế và tiềm năng sẵn có, huyện Ba Vì đã và đang khai thác thế mạnh địa phương, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển nhiều mô hình kinh tế tập thể, giúp nhau làm giàu. Việc quản lý và phân bổ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân hiệu quả cũng góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhiều năm qua, do biến đổi khí hậu, lượng mưa ít đi khiến mực nước các con sông lớn xuống rất thấp. Do đó, sản xuất vụ Xuân luôn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là về nguồn nước, từ làm đất, đổ ải đến gieo cấy và chăm sóc tưới dưỡng…. Vụ Xuân năm 2024, nhờ sự chủ động của các công ty thủy lợi, sự quan tâm chỉ đạo của Thành phố, ngành nông nghiệp, sự cần cù chịu khó của bà con nông dân nên đã đảm bảo đủ nước cho toàn bộ diện tích gieo cấy.

Trong bối cảnh đất đai sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp, nhân lực sản xuất cũng chuyển đổi sang các ngành nghề khác, đã thôi thúc ngành nông nghiệp đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng. Vụ đông xuân năm 2024, tại nhiều huyện ngoại thành, khoa học kỹ thuật đã có tác động mạnh mẽ đến năng suất chất lượng nông sản và thu hút nhiều nông dân cũng như hợp tác xã tham gia ứng dụng.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, đầu xuân không khí sản xuất nông nghiệp đã rất sôi động ở các huyện ngoại thành. Tết trồng cây, Lễ hội xuống đồng... là các hoạt động sản xuất nông nghiệp đầu năm đang được tích cực triển khai ở nhiều địa phương của Hà Nội như huyện Phú Xuyên và huyện Ba Vì.

Suốt chặng đường hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hà Nội luôn lấy dân làm gốc rễ căn bản, để triển khai mọi chủ trương chính sách. Với số xã lớn nhất cả nước, các chỉ tiêu đều cao hơn mặt bằng chung toàn quốc, nhưng Hà Nội luôn về đích trước hạn và luôn giữ vị trí lá cờ đầu trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thành quả đó có được là nhờ công tác lãnh đạo, chỉ đạo bài bản xuyên suốt từ cấp ủy chính quyền, tới sự vào cuộc mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân vì thắng lợi chung của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Năm 2023 chương trình xây dựng nông thôn mới của Hà Nội gặt hái được nhiều kết quả khả quan. Đó là sự bứt phá cả về số lượng và chất lượng trong đánh giá chấm điểm nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Đây chính là những dấu ấn đậm nét mà chương trình số 04 về 'Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 – 2025', có được trong năm 2023.