Tránh tình trạng chuyển đơn trong giải quyết kiến nghị cử tri

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần xây dựng cơ sở dữ liệu về giải quyết kiến nghị cử tri, có nghị quyết chuyên đề tại mỗi kỳ họp về giám sát việc giải quyết kiến nghị.

Theo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, cử tri đánh giá cao Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành đã quan tâm xem xét, giải quyết gần 100% kiến nghị của cử tri.

Điều này cho thấy các cơ quan đã thể hiện tinh thần cầu thị, tích cực, chủ động khắc phục những hạn chế, đề ra những biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành.

Tuy nhiên, còn một số cơ quan vẫn chưa quan tâm đúng mức, chưa tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của cử tri.

Các đại biểu đưa ra nhiều giải pháp về giải quyết kiến nghị của cử tri. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân

Chiều 23/5, thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV,  nhiều đại biểu cho rằng cần xây dựng cơ sở dữ liệu về giải quyết kiến nghị cử tri, tránh tình trạng chuyển đơn trùng lắp; góp phần nâng cao hiệu quả trả lời kiến nghị.

Để nâng cao hiệu quả việc giải quyết kiến nghị cử tri trong thời gian tới, các đại biểu đưa ra nhiều giải pháp, trong đó, cần xây dựng cơ sở dữ liệu, cần có nghị quyết chuyên đề tại mỗi kỳ họp Quốc hội về giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri.

Thực tiễn công tác giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị cho thấy có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến vấn đề đất đai. Do đó, UBND cấp tỉnh cần thường xuyên kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư, dự án thuộc danh mục phải thu hồi đất trên địa bàn, kịp thời phát hiện, có biện pháp xử lý các dự án chậm triển khai, không hiệu quả để đưa ra khỏi danh mục đầu tư, thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhận định "Đây là chuyến thăm với nhiều ý nghĩa quan trọng, có thể coi là một điểm nhấn nổi bật của đối ngoại Việt Nam năm 2024”.

Chiều 21/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng số, các đại biểu tán thành cao với việc sớm đưa các dự án luật quan trọng vào thi hành.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.

Chuyến thăm Việt Nam lần này được người đứng đầu Điện Kremlin đánh giá mang tính biểu tượng cao, khi diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Liên bang Nga và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (16/6/1994 - 16/6/2024), đặt nền móng và cơ sở pháp lý cho quan hệ trong giai đoạn phát triển mới.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành khoảng 3/4 chương trình đề ra với chất lượng và hiệu quả cao. Góp phần truyền tải kịp thời, sinh động và đa dạng các nội dung của Kỳ họp phải kể tới sự đóng góp rất tích cực của báo chí.