Văn kiện Đại hội XVIII thể hiện tầm nhìn của Thủ đô

Tiểu ban Văn kiện đã quyết định chỉ đạo bộ phận tham mưu khẩn trương xây dựng, xin ý kiến, tiếp thu và hoàn thiện để có đề cương tổng quát báo cáo chính trị, chủ đề và phương châm đại hội, trình tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 17.

Đây là tiền đề, cơ sở quan trọng trong việc xây dựng đề cương chi tiết và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố.

Đối với chủ đề và phương châm Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, để tăng cường trách nhiệm và thuận tiện trong việc thảo luận, góp ý của các đại biểu, sau khi bàn bạc kỹ, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố 4 phương án về chủ đề và 4 phương án về phương châm đại hội.

Tiểu ban Văn kiện chỉ đạo bộ phận tham mưu khẩn trương xây dựng, xin ý kiến, tiếp thu và hoàn thiện để có đề cương tổng quát báo cáo chính trị, và phương châm đại hội, trình tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 17.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết: "chủ đề đại hội là nội dung quan trọng trong báo cáo chính trị của đại hội Đảng. Mặc dù chủ đề không dài nhưng lại chứa đựng những tư tưởng chủ yếu được quán triệt trong toàn bộ nội dung báo cáo chính trị và các báo cáo khác trong văn kiện đại hội. Đây là khẩu hiệu, tuyên ngôn hành động, là những nội dung, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô trong nhiệm kỳ, là tư duy, tầm nhìn chiến lược, ngọn cờ hiệu triệu, tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân Thủ đô quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố".

Để lựa chọn ra được một phương án về chủ đề và phương châm đại hội tối ưu, đáp ứng được các yêu cầu, Bí thư Thành ủy mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ bám sát các căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng liên quan trực tiếp đến Thủ đô Hà Nội, đảm bảo có tính kế thừa, tính hiệu triệu toàn thể nhân dân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Đường bộ, các đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định về xe hợp đồng, tạo điều kiện cho dịch vụ chia sẻ chuyến xe dưới 10 chỗ được hoạt động.

Tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Đường bộ, các đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định về xe hợp đồng, tạo điều kiện cho dịch vụ chia sẻ chuyến xe dưới 10 chỗ được hoạt động.

Sáng 20/5, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Thiểm Tây - một trong “Bát đại cố đô” và là địa phương có lịch sử và truyền thống văn hóa lâu đời của Trung Quốc.

Chiều 20/5, với 475/475 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV.

Sáng nay, 21/, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ nghe Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ.

Vào chiều hôm nay 21/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó, các đại biểu thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử đề Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Các bước tiếp theo để bầu Chủ tịch nước sẽ được tiến hành vào ngày 22/5.