Bản hùng ca Hà Nội

Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972 là biểu tượng của ý trí, lòng quyết tâm và trí tuệ của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng đã đi vào lịch sử dân tộc mãi là mốc son, chói lọi đi sâu vào tâm trí của mỗi người dân Thủ đô. Chương trình "Ca khúc chủ đề", thính giả sẽ lắng nghe những ca khúc với chủ đề "Bản hùng ca Hà Nội".

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

user image
user image
User
Ý KIẾN

Mời quý thính giả thưởng thức một số ca khúc viết về quê hương, đất nước của các nhạc sỹ nổi tiếng.

Mời quý thính giả thường thức một số ca khúc về quê hương và con người Việt Nam.

Mời quý thính giả thưởng thức một số ca khúc về quê hương, đất nước.

Mời quý thính giả thưởng thức một số ca khúc về quê hương, đất nước.

Mời quý thính giả thưởng thức một số ca khúc về con người và vẻ đẹp quê hương Việt Nam.