Phục dựng đồ chơi trung thu thất truyền

Đến với Hoàng Thành Thăng Long những ngày này, các em nhỏ cùng gia đình sẽ được trải nghiệm nhiều loại đồ chơi và đèn trung thu được phục dựng sau nhiều năm thất truyền.