Nên đăng ký trên 6 nguyện vọng xét tuyển đại học

Hiện đang là khoảng thời gian thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GDĐT. Theo chuyên gia, các em nên đăng ký trên 6 nguyện vọng.