Công bố 11 môn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025 thi theo môn, gồm 11 môn, trong đó có một số môn bắt buộc và một số môn tự chọn.