Cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm công nghiệp chủ lực

(HanoiTV) - Thực hiện 5S giúp doanh nghiệp thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tác phong chuyên nghiệp cho đội ngũ lao động, nâng cao năng suất lao động.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

Từ khóa:
User
Ý KIẾN