Hà Nội hướng tới bài toán xử lý chất thải rắn sinh hoạt

(HanoiTV) - Bài toán khó trong công tác xử lý rác thải sinh hoạt tại Hà Nội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

Từ khóa:
User
Ý KIẾN