Trông cây lại nhớ đến Người

Dân ca Nghệ Tĩnh Sáng tác: Đỗ Nhuận Biểu diễn: Nguyễn Thế Hà

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

user image
user image
User
Ý KIẾN

Sáng tác: Phạm Hồng Biển Biểu diễn: Tốp ca Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Thơ: Tân Việt Âm nhạc: Thanh Bình Biểu diễn: Đào Tiến Lợi

Sáng tác: Hình Phước Long Biểu diễn: Hà Ngọc

Âm nhạc: Nguyễn Chí Vũ Lời: Lê Anh Xuân Biểu diễn: Tiến Hưng & Vũ đoàn Army

Sáng tác: An Thuyên Biểu diễn: Nhật Minh