Công tác cán bộ ngày càng đổi mới, nền nếp

Kết quả ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho thấy, các mục tiêu của nghị quyết đã đúng và trúng với yêu cầu đang đặt ra. Công tác cán bộ bước đầu đã có sự chuyển biến rõ nét, ngày càng đổi mới, nền nếp.

Ngày 2/5, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã tổ chức Hội nghị lần thứ 17. Một trong sáu nội dụng được tập trung thảo luận, cho ý kiến tại hội nghị lần này là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo”.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ, nhằm giải quyết cho được những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với các nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết quả ba năm triển khai thực hiện nghị quyết cho thấy, các mục tiêu của nghị quyết đã đúng và trúng với yêu cầu đang đặt ra. Công tác cán bộ bước đầu đã có sự chuyển biến rõ nét, ngày càng đổi mới, nền nếp, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới. Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp ban hành các quy định, kế hoạch, đề án để cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ, nhằm giải quyết cho được những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với các nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11 ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, qua đánh giá, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35, Quy định số 11 của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy luôn xác định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, qua đó, đã cơ bản góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giảm khiếu kiện bức xúc trong dân.

Để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo gửi Ban Nội chính Trung ương, hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo.

Để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo gửi Ban Nội chính Trung ương, hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo. Trong đó, tập trung đánh giá các nhiệm vụ, giải pháp để làm tốt hơn “công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” và “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị” trên địa bàn thành phố và các kiến nghị, đề xuất với Trung ương.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sáng 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Tổng Thư ký Quốc hội cho biết thêm, trong chương trình kỳ họp lần này chưa có nội dung phê chuẩn, miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an.

Trải qua 16 năm (1959-1975) liên tục mở đường, vận chuyển, chiến đấu bảo vệ tuyến chi viện chiến lược, phối hợp chiến đấu với lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn 22 tỉnh của ba nước Đông Dương, Bộ đội Trường Sơn đã không ngừng lớn mạnh về tổ chức, biên chế, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, bảo đảm là nhân tố quyết định góp phần tạo nên thắng lợi các chiến dịch, đi đến giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu: Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV.

Tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu: Đồng chí Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 144 quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. Quy định 144 của Bộ Chính trị quy định 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sáng 18/5, Tổng Bí thư cho biết phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội sẽ được Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội để xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20/5/2024.