Như chưa bắt đầu

Sáng tác: Đức Trí Biểu diễn: Huy Quyết - Phạm Thu Hà

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sáng tác: Nguyễn Đức Toàn Biểu diễn: Trung Dũng, Thu An

Sáng tác: Marc Lavoine, Yvan Coriat Biểu diễn: Trung Dũng & Vũ đoàn Hera

Sáng tác: Xuân Bình Biểu diễn: Bùi Duy Ngọc, Vũ Thịnh Vũ đạo: Vũ đoàn Hera

Nhạc: Duy Thái Thơ: Hồ Anh Tuấn Biểu diễn: Trọng Tấn, Mai Thương Vũ đạo: Vũ đoàn Hera

Nhạc: Bùi Tuấn Mạnh Thơ: Vũ Tiến Bẩy Biểu diễn: Trọng Tấn & Vũ đoàn Hera

Sáng tác: Quốc Trường - Việt Hoàn Biểu diễn: Hồ Trung Dũng, An Thu An, Mai Thương, Bùi Duy Ngoc, Vũ Thịnh, Quỳnh Lady, Hảo Hảo Vũ đạo: Vũ đoàn Hera