Chương trình Thời sự 18h30 | 26/05/2024

Tăng năng suất lao động là con đường ngắn nhất để phát triển; Quy hoạch Thủ đô "tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu"; Luật Thủ đô (sửa đổi): tạo cơ chế vượt trội, đột phá; Hội nghị thượng đỉnh Nhật - Hàn - Trung... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN