Ôn thi môn Tiếng Anh: Review lesson 1-Phonetics

Overview of the test; Review lesson 1: Phonetics ... là những nội dung ôn tập chính trong buổi học hôm nay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Relative Clauses; Participle Clauses; Adverbial Clauses; Conditionals; Reported Speech; Tag questions; Exam tips and Practice ...là nội dung chính của buổi học hôm nay.

Language function; Synonym; Antonym... là những nội dung chính trong buổi học hôm nay.

Modals Verbs, Gerunds and infinitives, Passive Voice, Causative Form... là những nội dung chính trong buổi học hôm nay.

Ôn tập các thời của động từ: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple, Future Perfect, Future Continuous and other ways of referring to future.

Overview of the test; Review lesson 1: Phonetics ... là những nội dung ôn tập chính trong buổi học hôm nay.