Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả HĐND các cấp

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh ghi nhận 5 kết quả nổi bật của HĐND các cấp Thành phố trong năm 2023.

Phiên khai mạc kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Thứ nhất, tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”; Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về “Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND”. Hoạt động của HĐND Thành phố tiếp tục đổi mới theo hướng toàn diện, thực chất, phát huy hiệu lực, hiệu quả, như đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã phát biểu, đánh giá tại kỳ họp thứ 12 là: “làn gió tươi mới, điển hình trong hoạt động của các cơ quan dân cử cả nước”.

Thứ hai, HĐND Thành phố đã nắm bắt, lựa chọn đúng và trúng các nội dung, những vấn đề quan trọng, cấp thiết, sát yêu cầu thực tiễn của Thành phố, cử tri và Nhân dân quan tâm để ban hành Nghị quyết và giám sát, tái giám sát, chất vấn, giải trình nhằm kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập và từ đó đề xuất thúc đẩy đầu tư, các cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực của Thành phố.

Thứ ba, tổ chức tốt các kỳ họp HĐND Thành phố: Năm 2023, HĐND Thành phố tổ chức 04 kỳ họp, trong đó có 02 kỳ chuyên đề để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, có tác động sâu rộng như: Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công; Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn đến năm 2030; Danh mục dự án thu hồi đất phục vụ công tác GPMB dự án  đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Đề án thành lập Quận Đông Anh, Quận Gia Lâm; Các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới....

Phiên khai mạc kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Thường trực HĐND Thành phố tổ chức 01 phiên giải trình về công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và việc đầu tư cải tạo, xây dựng mới trường mầm non, trường phổ thông của Thành phố; 01 phiên chất vấn về việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn Thành phố. Đây đều là những nội dung quan trọng, những vấn đề đặt ra trong thực tiễn phát triển Thành phố và đang được Thành uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và được cử tri, Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Thứ tư, tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng thẩm tra; chú trọng, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Năm 2023, Thường trực HĐND Thành phố phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức tốt Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về “Công tác tổ chức giao thông, trông giữ phương tiện và quản lý lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Đây là nội dung quan trọng, thiết thực và là nội dung mới thực hiện theo Đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành uỷ.

Thứ năm, Đảng đoàn, Thường trực HĐND Thành phố tiếp tục quan tâm, theo dõi, hướng dẫn, giám sát, lan toả không khí đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong hệ thống HĐND các cấp của Thành phố. Thường trực HĐND Thành phố duy trì tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã và các xã, thị trấn để trao đổi, thảo luận, chia sẻ các giải pháp, cách làm hiệu quả trong quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, ban hành các cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh 6 nội dung quan trọng kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khóa 16 cần tập trung thảo luận.

Một là, tại kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ thảo luận, quyết nghị các nội dung quan trọng của năm 2023 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, NSNN, đảm bảo QPAN, ASXH và đầu tư công năm 2023 của Thành phố; đánh giá các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để thảo luận kỹ lưỡng; từ đó phân tích, đặc biệt là dự báo và lượng hóa đầy đủ các yếu tố tác động và ảnh hưởng đến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán NSNN và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của Thành phố đảm bảo sát với thực tiễn, có tính đột phá, tính hiệu quả, tính khoa học và tính khả thi cao; trong đó cần đặc biệt chú trọng lựa chọn những nhiệm vụ, đề án, dự án có trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2024.

Hai là, đối với các Nghị quyết chuyên đề, cơ chế, chính sách đặc thù: Đề nghị HĐND Thành phố đi sâu vào làm rõ các tác động, tính hiệu quả, các giải pháp đột phá, tầm nhìn xa hơn, bảo đảm phù hợp, khả thi để triển khai nhanh, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô về nguồn lực con người, nguồn lực về khoa học và công nghệ, tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo tốt an sinh xã hội.

Ba là, cần tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị đầu tư, lập dự án đầu tư, công tác đền bù GPMB, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công; kiên quyết cắt giảm vốn đầu tư cho các dự án không giải ngân được để chuyển bổ sung nguồn vốn chi trả nợ, thu hồi vốn ứng trước, các dự án cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện… nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Đây là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên, liên tục do liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và nhiều lĩnh vực từ quy hoạch, kế hoạch, tài nguyên, môi trường, tài chính, quản lý đô thị, quản lý y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng. Do vậy, phải đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tiếp tục thực hiện tăng cường phân cấp, phân quyền, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, chú trọng đến các công trình lớn, trọng điểm, có tính đột phá và giá trị lan tỏa cao, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ GPMB để xây dựng các công trình trọng điểm.

Đẩy nhanh công tác quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị; Phát triển hạ tầng số, các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích văn hoá lịch sử trên địa bàn, rà soát kỹ kế hoạch, hoàn thành chủ trương đầu tư, bố trí và huy động nguồn lực cho 3 lĩnh vực này, trong đó đặc biệt chú trọng đến tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng, bảo tồn và phát huy giá trị gốc của di tích.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc

Bốn là, phát huy những kết quả đã đạt được, đề nghị HĐND, Thường trực HĐND, các vị đại biểu HĐND Thành phố tiếp tục chủ động, tích cực, đổi mới hơn nữa, phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Lựa chọn các lĩnh vực được Thành uỷ tập trung chỉ đạo, những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri, dư luận quan tâm để làm nội dung giám sát, chất vấn, giải trình nhằm cùng UBND Thành phố kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn; cân đối bố trí nguồn lực đầu tư; ban hành các cơ chế, chính sách theo quy định của Luật, phù hợp với thực tiễn, tạo động lực cho sự phát triển chung của Thành phố và kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô.

Năm là, tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND Thành phố sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND Thành phố bầu theo Nghị quyết số 96 của Quốc hội. Đây là hoạt động giám sát rất quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tín, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thông qua đó, người được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi”, “tự sửa”, thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Trong quá trình chuẩn bị kỳ họp, Đảng đoàn, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành kế hoạch và triển khai các bước chặt chẽ theo quy định của Luật và Nghị quyết của Quốc hội. Tôi đề nghị các đại biểu HĐND Thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đánh giá công tâm, khách quan và chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ tiếp tục là một trong những thành công để giúp cho hoạt động của bộ máy nhà nước có những bước phát triển mới, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị Thành phố có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc

Sáu là, ngay sau kỳ họp này, UBND Thành phố, các cấp, các ngành cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND Thành phố. Trên cơ sở đó, tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu năm; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền, thống nhất trong nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo nhiệm vụ trước mắt, từ nay đến Tết nguyên đán Giáp Thìn, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa, đặc biệt quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, sức khỏe và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là người có công, các đối tượng chính sách xã hội; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, hàng giả, đầu cơ, tích trữ, găm hàng, không để gây bất ổn thị trường, giá cả, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm để Nhân dân đón Tết vui tươi an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định ghi danh thêm 26 di sản vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, trong đó, Hà Nội có số lượng nhiều nhất với 5 di sản.

Chiều ngày 26/2, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố do Phó trưởng Đoàn chuyên trách Phạm Thị Thanh Mai chủ trì đã thực hiện giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2023.

Sáng 26/2, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội về 'Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh' giai đoạn 2021-2025 đã làm việc với huyện Chương Mỹ về việc thực hiện Chương trình trên địa bàn.

Sáng 26/2, lễ giao, nhận quân năm 2024 đồng loạt diễn ra tại 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội. Gần 4.500 tân binh của Thủ đô phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ.

Sáng 26/2, huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024. Uỷ viên trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến dự, động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Ngày 26/2, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 460 tán thành và ủng hộ về chủ trương việc nghiên cứu thiết kế công trình Tháp tài chính cao 108 tầng thành tổ hợp công trình mang tầm cỡ quốc tế. Được dự kiến là một trong những công trình trọng điểm của Thành phố với mức đầu tư khổng lồ, tòa tháp tài chính 108 tầng này có gì đặc biệt?