Đề xuất quy định mới về bảng giá đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố Dự thảo Nghị định quy định về giá đất. Trong đó nội dung đáng chú ý là đề xuất quy định mới về xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất.

Dự thảo nêu rõ bảng giá đất xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo phạm vi địa giới hành chính cấp tỉnh, theo vị trí đất đối với khu vực chưa có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất.

Và theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn đối với khu vực đã có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất. Trong đó có quy định cụ thể giá các loại đất trong bảng giá đất. Ngoài ra UBND cấp tỉnh được ban hành chi tiết bảng giá các loại đất theo phân loại đất. Công tác định giá đất luôn nhận được sự quan tâm của xã hội vì việc ban hành giá đất theo bảng giá không chỉ ảnh hưởng đến thu hút đầu tư mà còn là quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Để đảm bảo bảng giá đất tiệm cận giá đất thị trường, các địa phương cần hài hòa giữa người sử dụng đất, giữa việc thu thuế, phí đất đai với chính sách thu hút đầu tư.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Để đảm bảo sự minh bạch trong khai thác sử dụng đất - số liệu báo cáo mới nhất của Bộ TN-MT cho thấy: hiện 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Sau khi có ý kiến của các cơ quan trung ương, tỉnh Khánh Hòa đã xoá “đất ở không hình thành đơn vị ở” vì sai luật đất đai tại 15 dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 phải hoàn trả việc đào hồ trái phép trên đất cây xanh tại khu B3.1 hạn chót là ngày 15/6/2024 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Từ ngày 1/8, Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực. Một trong những điểm mới của luật này sẽ ngăn chặn hiệu quả tình trạng ôm đất dự án để đấy gây lãng phí đất đai.

Luật Đất đai 2024 đã bỏ quy định về khung giá đất và đất sẽ được định giá theo nguyên tắc thị trường.

Giá bất động sản tăng cao thời gian qua đã khiến khả năng mua nhà của người dân ngày càng khó khăn hơn, về lâu dài sẽ tạo ra nhiều hệ lụy và sự chênh lệch giàu nghèo.