Ôn thi môn Ngữ văn: Nghị luận về một đoạn trích truyện ngắn

Nhìn lại những truyện ngắn trong chương trình Ngữ văn 12; Các dạng đề liên quan; Cách triển khai đề bài nghị luận về một đoạn trích... là những nội dung trong buổi học hôm nay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hệ thống hóa các tác phẩm thơ trong chương trình Ngữ văn 12; Kỹ năng xây dựng dàn ý trong bài văn nghị luận về một đoạn thơ; Thực hành rèn kĩ năng viết mở bài thân bài, kết bài... là những nội dung chính trong buổi học hôm nay.

Rèn luyện năng lực tổng hợp, khái quát, hệ thống hóa các kiến thức đã học về văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ XX. Bài học gồm hai phần: Kiến thức văn học sử trong chương trình Ngữ văn 12 và vận dụng kiến thức văn học sử vào viết bài nghị luận văn học.

Rèn kĩ năng triển khai phần mở bài, thân bài, kết bài độc đáo, ấn tượng là nội dung chính trong buổi ôn tập môn Ngữ văn hôm nay.

Những điều cần lưu ý khi viết đoạn văn nghị luận xã hội và những khó khăn khi viết đoạn văn nghị luận xã hội là hai nội dung chính trong buổi ôn tập môn Ngữ văn hôm nay.

Phương thức biểu đạt, xác định thể thơ, phân tích tác dụng của biện pháp tu từ, rút ra thông điệp bài học là những nội dung chính của buổi học môn Ngữ văn hôm nay.