Vấn đề khi thực hiện Thông tư 15 về đăng ký xe

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sau 14 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP. Hà Nội và một số tỉnh có liên quan đã thu được nhiều kết quả tích cực. Trong quá trình sáp nhập địa giới hành chính, những văn bản quy phạm pháp luật đã điều chỉnh như thế nào để tạo động lực cho sự phát triển của Thủ đô. Mời các bạn cùng theo dõi chương trình để thấy được những đổi mới sau 14 năm thực hiện Nghị quyết này.

Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là tiện ích giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí khi thực hiện các giao dịch hành chính trên môi trường điện tử. Để ngày càng nhiều người nhanh chóng tiếp cận và sử dụng dịch vụ này, thời gian qua các đơn vị hành chính đã tiến hành nhiều giải pháp và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đột phá trong công tác CCHC tại huyện Quốc Oai; Đẩy mạnh kiểm tra công vụ công tác CCHC và hành chính công; Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng tại dịch vụ một cửa; Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế... Trên đây là các nội dung đáng chú ý trong chương trình Cải cách hành chính ngày hôm nay.

Hoạt động công chứng trong thời kỳ công nghệ số là nội dung chính trong chương trình "Cải cách hành chính" hôm nay.

Thủ tục hành chính “3 tại nhà” của huyện Phú Xuyên gồm 3 bước: Hướng dẫn kê khai tại nhà; Lập hồ sơ tại nhà; Trả kết quả tại nhà đã giúp cho nhân dân trong huyện giảm chi phí đi lại, tiết kiệm thời gian và rút ngắn khoảng cách giữa cán bộ và người dân.