Đại học Kinh tế quốc dân với đề án xét tuyển mới

Theo thông tin, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ thay đổi phương thức xét tuyển kết hợp và chia thành ba nhóm đối tượng.

Cụ thể, Nhóm 1: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT hoặc ACT.

- Điều kiện xét tuyển: Thí sinh phải đạt mức SAT từ 1.200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên trong thời hạn hai năm tính đến ngày 1/6/2024.

- Chỉ tiêu của nhóm này là 5% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.

- Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính bằng cách quy đổi điểm SAT hoặc ACT về thang điểm 30 và cộng thêm điểm ưu tiên (nếu có).

ĐXT = điểm quy đổi SAT/ACT + điểm ưu tiên (nếu có).

Nhóm 2: Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc (APT) của Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc có điểm thi đánh giá tư duy (TSA) của Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với một trong các điểm thi HSA/APT/TSA nêu trên.

- Điều kiện xét tuyển: Thí sinh phải đạt HSA từ 85 điểm trở lên hoặc APT từ 700 điểm trở lên hoặc TSA từ 60 điểm trở lên. Thí sinh cũng có thể sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS 5.5, TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160, W 150) kết hợp với điểm HSA/APT/TSA nêu trên.

- Các điểm thi HSA/APT/TSA và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế phải có hiệu lực trong thời hạn hai năm tính đến ngày 1/6/2024.

- Chỉ tiêu của nhóm này là 45% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.

- Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính bằng cách quy đổi điểm HSA/APT/TSA và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế về thang điểm 30 và cộng thêm điểm ưu tiên (nếu có).

ĐXT = điểm quy đổi HSA/APT/TSA + điểm ưu tiên (nếu có).

Bảng quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Trường đại học Kinh tế quốc dân áp dụng năm 2024

Nhóm 3: Thí sinh sử dụng kết hợp điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có thời hạn hai năm tính đến ngày 1/6/2024 với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024

- Điều kiện xét tuyển: Thí sinh phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS 5.5, TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160, W 150) trở lên và có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của môn toán và một môn khác môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của trường.

- Chỉ tiêu của nhóm này là 30% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.

- Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính bằng cách quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và tổng điểm xét tuyển hai môn về thang điểm 30 và cộng thêm điểm ưu tiên (nếu có).

ĐXT= điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh + tổng điểm 2 môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có).

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hôm nay (19/4), tất cả học sinh lớp 9 đang học tại các trường trung học cơ sở (THCS), trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp "Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025". Trong kỳ tuyển sinh năm nay, toàn thành phố hiện có khoảng 133.000 học sinh lớp 9.

Ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai thí điểm học bạ số và xây dựng, khai thác kho học liệu số cấp tiểu học. Trước mắt, thực hiện học bạ số với toàn bộ học sinh lớp 1 của thành phố năm học 2023-2024 này.

Năm học 2023-2024, Hà Nội có khoảng 133.000 học sinh lớp 9 dự xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, nhiều hơn năm học trước khoảng 4.000 em. Các em sẽ dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trong hai ngày 8 và 9/6.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2024 sẽ được triển khai tại tất cả các điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Thời gian triển khai bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 8, cao điểm từ ngày 27/6 đến ngày 30/6.

Các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố sẽ tuyển 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học lớp 10. Trong đó, có 61% học sinh được tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập. Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị hướng dẫn xét tốt nghiệp trung học cơ sở, tuyển sinh đầu cấp và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức vào sáng 16/4.

Từ năm học 2024-2025, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ thí điểm chương trình đào tạo tài năng trẻ liên thông từ bậc THPT lên đại học. Trước hết dành cho người học trong khối Đại học Quốc gia Hà Nội. Học sinh tham gia chương trình đào tạo tài năng trẻ liên thông từ bậc THPT lên đại học sẽ được cấp giấy chứng nhận đã học các tín chỉ chương trình đại học.